Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Teks Arab Latin Lirik Sholawat Isyfa'lana Ya Rasulallah Ya Nabi

Berikut ini lirik sholawat populer isyfa lana secara lengkap, mulai teks Arab, teks latin dan versi terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Teks Arab Lirik Isyfa Lana Ya Rasulallah

يَارَسُـوْلَ الله يَايَا نَبِى يَا نَبِى
لَكَ الشَّفَاعَةْ وَهٰذَا مَطْلَبِى

اَنْتَ الْمُرْتَجٰى يَوْمَ الزِّحَــامْ
اِشْفَــعْ لَنَا يَا يَا خَيْرَ الْاَنَامْ
( اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا )
لَكَ الشَّفَاعَةْ يَا رَسُوْلَ الله
يَا يَا نَبِى  يَا نَبِى

لُذْنَــــا بِكَ يَـــا حَــبِيْبُ
اَنْتَ لِلْخَـــــلْقِ طَــبِيْبُ
( اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا )
لَكَ الشَّفَاعَةْ يَا رَسُوْلَ الله
يَا يَا نَبِى  يَا نَبِى

جِئْتَ لِلْبَرَايَا بِالشَّرْعِ الْمُبِيْن
تَنْشُرُ الْهِدَايَةْ  بَيْنَ الْعَالَمِيْن
( اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا )
لَكَ الشَّفَاعَةْ يَا رَسُوْلَ الله
يَا يَا نَبِى  يَا نَبِى
۞۞۞۞۞۞

Lirik Teks Latin Sholawat Isyfa'lana Ya Rosulalloh Ya Ya Nabi 

Ya rosulallah ya ya nabi
Lakasy syafa'ah wa hadza mathlabi

Antal murtaja yaumazziham
Isyfa'lana lana lana ya habibana
Lakas syafa'ah ya rosulallah

Ludzna bika yaa habib ya habibu
Anta lilkholqi thobib ya thobibu

Isyfa'lana lana lana ya habibana
Lakas syafa'ah ya rosulallah

(Ya rosulallah ya ya nabi)
(Lakas syafa'ah wa hadza mathlabi)

Antal murtaja yaumazziham
Isyfa'lana lana lana ya habibana
Lakas syafa'ah ya rosulallah

Ji'ta lilbaroya bisy syar'ail mubin
Tansyurul hidayah bainal 'alamin

Isyfa'lana lana lana ya habibana
Lakasy syafa'ah ya rosulallah

(Ya rosulallah ya ya nabi)
(Lakasy syafa'ah wa hadza mathlabi)

Antal murtaja yaumazziham
Isyfa' lana lana lana ya habibana
Lakasy syafa'ah ya rosulallah


Posting Komentar untuk "Teks Arab Latin Lirik Sholawat Isyfa'lana Ya Rasulallah Ya Nabi"

close