Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Teks Latin Lirik Sholawat Ya Badrotim

Ya badrotim.... Ya badrotim....
Min Haza kulla kamali...
Maza yu’ab... Maza yu’ab...
Biru‘an 'ula ka maqoli...

(Ya badrotim.... Ya badrotim...)
(Min Haza kulla kamali...)
(Maza yu’ab.... Maza yu’ab...)
(Biru‘an 'ula ka maqoli...)

Antalladzi asyroqta fi
Ufuqil ‘ula
Antalladzi asyroqta fi
Ufuqil ‘ula
Famahauta bil anwari
Kulla dholali
Famahauta bil anwari
Kulla dholali

Ya badrotim... Ya badrotim...
Min Haza kulla kamali...
Maza yu’ab... Maza yu’ab...
Bir‘an ‘ulaka maqoli...

(Ya badrotim.... Ya badrotim...)
(Min Haza kulla kamali...)
(Maza yu’ab.... Maza yu’ab...)
(Bir‘an 'ula ka maqoli...)

Wabikas tanarol kaunu ya... Alamal Huda
Wabikas tanarol kaunu ya... Alamal Huda
Bin nuri Wal in'ami... Wal ifdholi
Bin nuri Wal in'ami... Wal ifdholi

Ya badrotim... Ya badrotim...
Min Haza kulla kamali...
Maza yu’ab... Maza yu’ab...
Bir‘an 'ula ka maqoli...

Posting Komentar untuk "Teks Latin Lirik Sholawat Ya Badrotim"

close